Definitioner

Ibland kivas folk av vad som egentligen är amatörradio. Amatörradio kan vara många saker men det finns definitioner som är allmänna, vedertagna och fastlagna bland annat av ITU internationellt och Post- och Telestyrelsen nationellt. Dessa följer nedan.

Amatörradiotrafik

Amatörradiotrafik är icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt radiotekniskt intresse och utan vinstsyfte.

Amatörsattelittrafik

Amatörsatellittrafik är amatörradiotrafik som använder satellitkommunikation. 

Radioamatör

Radioamatör är en person som innehar ett amatörradiocertifikat med tillhörande anropssignal.

Amatörradiosändare

Amatörradiosändare är en radiosändare som är avsedd att användas av personer som har amatörradiocertifikat, för sändning på frekvenser som är avsedda för amatörradiotrafik.

Amatörradiocertifikat

Amatörradiocertifikat är kunskapsbevis utfärdat eller godkänt av Post- och telestyrelsen, som utvisar att godkänt kunskapsprov avlagts.